kom. 669 11 23 24
English version

Biuro
Architektoniczne
BAULAND Kraków

Napisz do nas

Minimalistyczna
architektra

Projekty
projektowanie

Jesteśmy
kreatywnym biurem architektonicznym

arch. Barbara Jakubas jako Biuro Architektoniczne BAULAND prowadzi działalność projektową nieprzerwanie od 1991 roku, wykonując wielobranżowe projekty dla wszelkich inwestycji budowlanych. Doświadczenie zdobyte w wieloletniej praktyce projektowej pozwala na pełną optymalizację rozwiązań projektowych pod względem funkcjonalnym i estetycznym z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Pokaż więcej

Nasza oferta

Koncepcje architektoniczne

Wstępne opracowanie po zakupie działki pozwalające określić: rozwiązania funkcjonalne , zakres rozwiązań projektów branżowych: woda, kanalizacja, gaz, prąd, wjazdy na działkę, kolizje sieci, w tym uzyskanie warunków technicznych przyłączenia.

Analizy architektoniczne

Przed zakupem działki przeprowadzając analizę architektoniczną jesteśmy w stanie określić przybliżone parametry planowanej inwestycji takie jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, ilość kondygnacji, wysokość budynku, dostęp do infrastruktury technicznej, układ komunikacyjny, ilość potrzebnych miejsc parkingowych, wymagane formalności.

Projekty budowlane PB

Projekty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę zawierające zagospodarowanie terenu uzgodnienia rzeczoznawców BHP, P.Poż, sanepid, informację BIOZ, charakterystykę energetyczną budynku, opracowanie Natura 2000.

Projekty wykonawcze PW

Projekty szczegółowe dla Wykonawcy opracowywane na podstawie projektów budowlanych (PB), Projekty PW Architektura, Projekty PW Lekka obudowa (obudowa hal).

Projekty zagospodarowania terenu PZT

Projekty opracowywane w przypadku montażu elementów gotowych np. montaż urządzeń na placu zabaw.

Adaptacje projektów gotowych

Kupując gotowy projekt domu należy poddać go adaptacji, co jest niezbędnym warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach adaptacji projektu gotowego zapewniamy: doradztwo przy wyborze odpowiedniego projektu, wizję lokalną na terenie działki inwestora, zmiany wprowadzone przy pomocy oprogramowania komputerowego, 5 egzemplarzy projektu z naniesionymi zmianami do rozmów z wykonawcami, projekt z wprowadzonymi zmianami w formacie *.pdf, uzgodnienie wszystkich formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, bieżące informacje o postępie prac związanych z projektem. Dodatkowo możemy zaproponować: mapę do celów projektowych, projekty przyłączy, badania geotechniczne.

Uzyskiwanie dokumentów do pozwolenia na budowę

Przy obecnym stanie prawnym formalności urzędowe są bardzo rozbudowane i załatwianie ich dla Inwestora stanowi dużą stratę czasu. Oferujemy załatwianie uzgodnień i dokumentów: warunków technicznych przyłączenia: gaz, woda, kanalizacja, prąd informacji technicznych dot. usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odrolnienia, decyzji wz (dla terenów bez MPZ), wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania (dla terenów z obowiązującym MPZ), oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych, uzgodnienia ZUDP, (przebieg mediów - przyłączy i sieci), uzgodnienie Konserwatora Zabytków (obiekty zabytkowe i wpisane do ewidencji), zwolnienia z zakazu Prawa Wodnego (obiekty w odl. mniejszej niż 50m od cieków wodnych), inne uzgodnienia wymagane przez Architekturę dla inwestycji, uzyskanie - Pozwolenia na budowę.

Obszar świadczenia usług

Dla klientów indywidualnych - Miasto Kraków, Starostwo Powiatowe Powiat Krakowski
W przypadku przemysłówki - południowa Polska

22

Lata
Doświadczenia

237

Wykonanych
Projektów

8k

Zadowolonych
Klientów

Realizacje

  • Wszystkie
  • Hale
  • Jednorodzinne
  • Adaptacje
  • Obiekty sportowe
  • Usługowe
  • Inne